Ansatte

Skotterudløkka

Jeanette Hauger Johansen

Stilling: Daglig leder
482 48 976
skotterudlokka.barnehage@gmail.com

Styrer og eier av barnehagen. Har tidligere vært ansatt i kommunal barnehage i 16 år, før Skotterudløkka ble startet i 2008. Har videreutdanning innenfor barnehageledelse og veiledning.

Max Thomas Furuseth

Stilling: Assistent

Ble ansatt ved oppstart i 2008, og har erfaring fra Magnor Barnehage fra tidligere. Han er i tillegg utdannet maler og tapetserer.

Ann Kristin Fjeld

Stilling: Assistent

Ann Kristin har vært ansatt siden 2009, og har erfaring fra både Magnor og Skotterud Barnehage fra tidligere. Ann Kristin har også renholds-stilling i barnehagen, sammen med sin mann Kjell Ivar.

Lise Dalsjø

Stilling: Assistent

Lise har vært ansatt fra oppstarten 2008.

Maiken Malmer

Stilling: Pedagogisk leder
959 24 437
maikenm@online.no

Maiken ble ansatt som assistent ved oppstart av barnehagen 2008. Hun har etterhvert utdannet seg til barnehagelærer, og ble ferdig utdannet våren 2014.

Emma Dalsjø

Stilling: Barnehagelærer
926 07 799
emma_d_94@hotmail.com

Emma ble ansatt 1. august 2017 som vikar, og i juni 2018 ble Emma ferdigutdannet som barnehagelærer, og fikk fast 100 % stilling som barnehagelærer fra august 2018.

Ingrid Nylend

Stilling: Barnehagelærer

Ingrid var ferdig utdannet som barnehagelærer våren 2020, og jobber dette barnehageåret i 70% hos oss. Hun har i tillegg videreutdanning innenfor språk, lesing, skriving - utvikling og vansker. Tar videreutdanning i spesialpedagogikk i skoleåret 22/23.