Ansatte

Skotterudløkka

Jeanette Hauger Johansen

Stilling: Daglig leder
482 48 976
skotterudlokka.barnehage@gmail.com

Styrer og eier av barnehagen. Har tidligere vært ansatt i kommunal barnehage i 16 år, før Skotterudløkka ble startet i 2008. Har videreutdanning innenfor barnehageledelse og veiledning.

Ann Kristin Fjeld

Stilling: Assistent

Ann Kristin har vært ansatt siden 2009, og har erfaring fra både Magnor og Skotterud Barnehage fra tidligere. Ann Kristin har også renholds-stilling i barnehagen, sammen med sin mann Kjell Ivar.

Lise Dalsjø

Stilling: Assistent

Lise har vært ansatt fra oppstarten 2008.

Maiken Malmer

Stilling: Pedagogisk leder

Maiken ble ansatt som assistent ved oppstart av barnehagen 2008. Hun har etterhvert utdannet seg til barnehagelærer, og ble ferdig utdannet våren 2014.

Emma Dalsjø

Stilling: Barnehagelærer

Emma ble ansatt 1. august 2017 som vikar, og i juni 2018 ble Emma ferdigutdannet som barnehagelærer, og fikk fast 100 % stilling som barnehagelærer fra august 2018.

Ingrid Nylend

Stilling: Barnehagelærer

Ingrid var ferdig utdannet som barnehagelærer våren 2020. Hun har i tillegg videreutdanning innenfor språk, lesing, skriving - utvikling og vansker. Tar videreutdanning i spesialpedagogikk som er ferdig våren 2024. Ingrid har jobbet hos oss i ulike vikariater i noen år, og fikk fast jobb fra januar 2024.