Barnehagen vår

Skotterudløkka Barnehage er en privat barnehage som drives som et aksjeselskap. Vi åpnet dørene 1. januar 2008 som en èn avdelings barnehage. 1. august 2010 utvidet vi til 1, 5 avdeling. 

I april 2016 flyttet vi inn i nyrestaurerte selveide lokaler i Skotterud Sentrum. Barnehagen ligger sentralt i forholdt til nærmiljøet m.t. bibliotek, butikker, skolen m.m.

Vi kan tilby plasser fra 40 %- 100 %, og er fleksible på dager og tilbyr også turnus plass hvis det er ønskelig. 

Vi har et mål om at når både barn, foreldre og ansatte åpner porten/døra til vår barnehage, så skal man føle "at dette er et godt sted å være". 

Vi jobber hvert år med fokus/temaområder som fenger og interesserer både barna og de ansatte. Vår erfaring er at hvis de ansatte blir inspirert og motivert i våre prosjekter, så vil dette automatisk overføres til barna. 

Vi er en liten barnehage, som fører til at vi blir veldig godt kjent med de familiene vi har her. Vi er de samme ansatte som følger barnet gjennom alle årene de går her, så barnehagen blir et godt og trygt supplement for hjemmet i den tiden vi er her.