Skotterudløkka er Plan Fadder

Barnehagen har eget Fadderbarn.

Skotterudløkka Barnehage ble fadder våren 2012, til Esraa ei jente fra Sudan. Etter noen år var Plan ferdig med sitt arbeid i byen til Esraa, og vi fikk da tildelt nytt fadderbarn. Dette er Adiara fra Mali. 

Plan Fadder sier følgende om barnehager som er fadder-barnehager: "Vennskap, og det å vise omsorg for andre, er noe av det viktigste vi kan lære barna våre. Her spiller barnehagen en stor og viktig rolle. Vennskap er et vidt begrep, og handler om fellesskap, omsorg, medansvar og solidaritet - alle viktige stikkord i Rammeplanen. Det kan handle om vennskap i det daglige, men det kan også handle om å være en venn i en større sammenheng, en som bidrar til å gjøre verden litt bedre for barn andre steder." 

Som Plan Fadder gjør man noe for andre, samtidig som fadderskapet åpner for et vennskapsforhold med barn i andre land.