Vi skal gi barna verdens beste start!

Vi har valgt denne visjonen fordi vi ønsker å tydeliggjøre en god barnehages betydning for et barns utikling. En god start i livet er avhengig av trygge relasjoner til de nærmeste i et barns liv. Vi vil at foreldre skal vite, og at foreldre skal erfare og føle at barna har fått en god start på livet ved å gå i vår barnehage. 

Vi vil at hverdagen skal preges av at ansatte, barn og foreldre BRYR SEG OM HVERANDRE, i ord og handling. Vi ser at barna, ja selv de minste, viser omtanke for hverandre og evner å stryke med ei lita hånd på kinnet til den som trenger trøst. Alle har ressurser til å yte noe overfor hverandre bare vi lar de få tid og mulighet. Vi vektlegger aktiviteter og samvær der barna opplever seg betydningsfulle i forhold til hverandre. Det vet vi styrker fellesskapet, skaper mening og gir en følelse av å ha det godt i barnehagen.

Vi vil at HUMOR OG GLEDE skal prege hverdagen til ansatte, barn og foreldre. Å gi rom for det uventede og det rare er viktig! Vi ser at krumspring som bryter opp mønster i hverdagen skaper minner og felles opplevelser. Dette skaper gyldne øyeblikk