Sikkerhetskortet

http://www.sikkerhetsrommet.no/

Sikkerhetsrommet er et tilbud om grunnleggende sikkerhetsopplæring til alle ansatte i norske barnehager. Det er et webbasert læringssystem som gir den enkelte ansatt et årlig kurs på nett, med forelesning, spørsmål underveis som må besvares og en avsluttende prøve som må bestås for å få Sikkerhetskortet.

Sikkerhetskortet skal gjøre barnehagene sikrere og har fire grunnelemente: Kartlegge risiko, redusere risiko, håndtering av hendelsen og lære av virkeligheten.

Skotterudløkka Barnehage er den eneste barnehagen som gjennomgår dette kurset årlig, og har gjort det siden 2012.